Com es corregeixen els sorolls que rebullen o rebomboren

Com arreglar els sorolls de bombolles o sorolls de l’automòbil