Com es corregeix un soroll de xiscles

Com arreglar els sorolls dels pits automobilístics