Com provar a pressió un radiador i un sistema de refrigeració

Com provar a pressió un sistema de refrigeració de motors d'automoció