Com funciona un volant d'inèrcia

Com funciona un volant d'inici de motor d'automoció