Com trobar i solucionar sons de mòlta

Com solucionar els sorolls de mòlta automotriu