Com solucionar un motor d’arrencada dura

Com arreglar un motor automotriu d’arrencada dura