Com comprovar si hi ha una junta de cap bufat

Com provar una junta de capçal de motor automotriu