Com es corregeix un far atenuat o apagat

Com arreglar els fars d’automòbil foscos o apagats