Com arreglar una vacil·lació

Com arreglar una vacil·lació d'un motor d'automoció