Com substituir un motor de control d’aire al ralentí

Com substituir un motor de control d’aire al ralenti d’un motor automotriu