Com arreglar un interruptor d’encès bloquejat

Com arreglar un interruptor d’encesa automotriu aturat