2005 Honda Accord Navigation

El meu sistema de navegació va morir. El distribuïdor no farà diagnòstics, em va dir que podria ser el disc o el reproductor sencer. No vull gastar aproximadament 300 en ...