Com funcionen els ventiladors de refrigeració del radiador

Com funcionen els ventiladors de refrigeració del radiador del motor d'automoció