Com solucionar problemes de llum lleugera

Com solucionar problemes de llum de funcionament automotriu