Com substituir un commutador de senyal de gir

Com substituir un interruptor de senyal de gir automotriu