Com es corregeix un soroll en remull

Com es corregeix un soroll de remolí automotriu